Multi-Seal

Produkt
US Multi-seal består af en gummipakning, en gummijusteringsring og et glidemiddel. US Multiseal muliggør tilslutningen af alle plastrørstyper med en udvendig diameter på 160-600 mm. Så uanset om der er tale om glatte, ribbede eller korrugerede plastrør, kan de alle monteres i samme borehul og med samme pakning.

Anvendelse
US Multi-seal er den ideelle pakning til rørtætninger i forbindelse med anboringer i f.eks. rør, brønde eller bygværker, både ved nyanlæg, udbygning og renoveringsopgaver. US Multi-seal pakningen er konstrueret, så den også kan anvendes ved anboringer ”forskudt” fra ledningens centerlinie, dvs. at man kan parallelforskyde de fleste tilslutninger i lodret plan. Med US Multi-seal er det ligeledes muligt at vinkle tilslutningen og derved opnå en svag medløbseffekt eller tilslutte sideløb med større fald. US Multi-seal er forsynet med et bagstop, som er med til at sikre, at tilløbsrøret ikke rager ind i rør eller brønd.

Kvalitet
US Multi-seal pakningen er fremstillet af EPDMgummi, som sikrer en optimal tæthed ved borede tilslutninger. Testresultater viser, at US Multi-seal, selv ved de mest ugunstlige tolerance-kombinationer, overholder alle gældende standarder i Danmark.

Montering
Det er vigtigt at anvende velegnet boreudstyr til etableringen af hullet, således at spor eller riller i huloverfladen undgås, og tolerancen på borehullet overholdes.